+421 918 360 013            info@maxxcc.com

MAXX CC s.r.o. är ett familjeägt företag specialiserat på att söka efter, rekrytera och anställa personal inom tekniska yrken.

Vi förser våra kunder med kvalificerad och erfaren personal inom tekniska yrken, såsom svetsare, rörmokare, låssmeder, NDT-tekniker, med mera.

Vi tillhandahåller våra tjänster mestadels till små och medelstora företag som specialiserar sig på monteringsarbeten inom energetik, petrokemi, läkemedelsindustri och livsmedelsbearbetning. De viktigaste principerna som vi följer i samarbete med våra kunder innefattar betoning på kvalitet, individanpassade strategier och snabb respons på krav. Vår expertis vilar på många års erfarenhet av genomförande av projekt, samt värdefull erfarenhet från att hantera positioner på olika nivåer av projektledning, platsledning och kvalitetsledning.  

Om du letar efter en långsiktig samarbetspartner med kunskap inom tillhandahållande av kvalificerad personal som kan utgöra ett professionellt arbete som inte konkurrerar med dina företagsprojekt, tveka inte att kontakta oss eller fyll i en ansökan på vår hemsida för att få ett icke-bindande priserbjudande.

Scrolla
Marián Pavlík

Marián Pavlík

VD för MAXX CC s.r.o. /EWT

Peter Habala

Peter Habala

Företagspartner
IWT/EWT, IWI-C

Tjänster

Yrken vi tillhandahåller:

 • Svetsare (141,142, 135, 136, 111)
 • Rörmokare
 • Låssmed
 • NDT-tekniker
 • Chefsmontör
 • QA/QC-tekniker
 • HSE-tekniker
 • CAD-ritare

Sektorer inom vilka vi anställer personal:

 • Energetik
 • Petrokemi
 • Läkemedelsindustri
 • Livsmedelsbearbetning

Länder vi arbetar i:

 • Finland
 • Sverige
 • Tyskland

Vår personal har stor erfarenhet inom:

 • Installation, montering, demontering och återuppbyggnad av värmepannor och annan energiutrustning
 • Montering och svetsning av högtrycks- och lågtrycksrör inom energetik (kolstål, rostfritt stål)
 • Montering och svetsning av rör och stationer av rostfritt stål inom läkemedelsindustrin
 • Montering och svetsning av rör och tankar av rostfritt stål inom livsmedelsbearbetning
 • Nedstängningsarbete i kraftverk och raffinaderier
 • Förmonteringsarbete i kundens produktionsanläggningar, bland annat förproduktion av rörsystem, uppbyggnad, osv. (energetik, läkemedelsindustri och livsmedelsbearbetning, maskinteknik)

Vill du använda dig av våra tjänster?

ICKE-BINDANDE PRISERBJUDANDE

Fördelar

Enkelt samarbete som innefattar bara några få steg:

1

1

Förfrågningar från kunden via e-post, telefon eller genom att fylla i ovanstående webbformulär

2

2

Skicka och godkänna priserbjudanden

3

3

Ingå ett avtal

4

4

Skicka personalprofiler till kunden för godkännande

5

5

Personalen reser utomlands och ankommer till byggplatsen

Vad du får när du arbetar med oss:

 • Individanpassade strategier enligt kundens behov
 • Snabb respons på kundens krav
 • Anpassat priserbjudande och affärsvillkor
 • Snabbt tillhandahållande av personal

Vad vi garanterar:

 • Tillhandahållande av kvalificerad och erfaren personal enligt specifika kundbehov
 • Granskning av personal genom arbetstester i specialanläggningar (svetsare, rörmokare) innan dessa reser till byggplatsen
 • Utrustning av personal med verktyg och tillbehör beroende på bransch
 • Alla nödvändiga juridiska handlingar innan arbetet påbörjas

Vad som gör oss annorlunda:

 • Ägarens personliga deltagande i varje nytt projekt för att personalen hos MAXX CC s.r.o. smidigt ska kunna anpassa sig till de villkor som finns för enskilda byggplatser och relaterad verksamhet hos kunden
 • Kontinuerligt stöd för kunderna under hela genomförandet av projektet i enlighet med deras krav
 • Väljer endast certifierad och erfaren personal
 • Urval, utbildning och testning av personal utförs av experter med många års erfarenhet inom sektorn

ICKE-BINDANDE PRISERBJUDANDE

Information om ditt priserbjudande

Efterfrågade certifikat

Din företagskontakt

Att fylla i formuläret är inte bindande. Vi använder formuläret för att utforma ett mer exakt priserbjudande till dig.
Genom att skicka formuläret samtycker du till behandlingen av de personuppgifter som du uppgav för att vi skulle behandla denna ansökan.

Vanliga frågor

Hur snabbt kan ni tillhandahålla personal?

Hur snabbt vi kan tillhandahålla vår personal beror på flera faktorer. Dessa innefattar unika krav, antal, kvalitativa krav och vilken säsong på året det gäller. Till exempel är personal inom yrken som svetsare, rörmokare osv. som mest upptagna på sommaren, vilket innebär att det tar längre tid att förbereda och ordna transport för personalen.

Är er personal erfaren?

Den personal vi tillhandahåller uppfyller kriterierna för vårt urval, dvs. vi bedömer alltid deras yrkesmässiga bakgrund och särskilda projekt där de har deltagit, deras tekniska och professionella kompetens samt språkkunskaper där dessa behövs.

Hur garanterar ni kvaliteten på er personal?

Garantin för kvaliteten på vår personal grundar sig på samarbete med den personal som vi känner genom att de varit med i olika projekt och att de visat sig vara duktiga såväl yrkesmässigt som personligen. Om vi tillhandahåller någon som vi aldrig tidigare samarbetat med tar vi hjälp av vårt förvärvade och långsiktiga kunnande för att ta reda på och kontrollera personensyrkesmässiga bakgrund. Därefter görs ett arbetstest för att bekräfta den anställdes professionalitet.

Förser ni er personal med verktyg?

Vi ser till att vår personal har tillgång till de verktyg som krävs efter att vi ingått avtal med kunden, dock beroende på antal projekt vi för tillfället deltar i.

Är er personal certifierad?

Ja, all vår personal har samtliga obligatoriska certifikat. Vi kan skicka svetscertifikat i förväg. Om det är nödvändigt att fylla i något av certifikaten, hanterar vi detta inom några dagar. Naturligtvis har vår personalalla övriga certifikat, som SSG, Heta arbeten, osv., innan något arbete påbörjas.

Vad händer om er personal inte lever upp till våra förväntningar?

Om vår personal inte lever upp till förväntningarna försöker vi analysera problemet. Utifrån vår erfarenhet kan vi säga att det ibland bara handlar om missförstånd mellan kunden och den anställda personalen. Följaktligen kommer personalen instrueras vidare om arbetssystemet, dennes rättigheter och skyldigheter, vilket vanligtvis leder till att personalen genast presterar bättre. I de fall personalen verkligen inte uppfyller de professionella kraven skickas personen givetvis tillbaka hem utan att detta kostar kunden något.

Hur skickar ni ut er personal till projekten?

Vi skickar ut vår personal till projekt på flera olika sätt - företagsbilar, individuell transport, med flyg, osv. Allt är planerat utifrån enskilda projekt och, naturligtvis, kundens krav och önskemål.